Konsolidacja BI na platformie SharePoint

Opis

Zarówno małe jak i duże firmy do efektywnego funkcjonowania potrzebują nie tylko łatwego dostępu do gromadzonych przez nie danych, ale przede wszystkim narzędzi, które umożliwią im ich właściwe uporządkowanie. Odpowiednio przygotowane dane są bowiem podstawą do analizy procesów biznesowych, która ma decydujący wpływ na podejmowane w firmie decyzje. To, jakie dane będą gromadzone i w jakiej formie (dynamicznej, statycznej czy graficznej) będą one prezentowane zależy od specyfiki firmy. Firma Microsoft udostępnia klika narzędzi do analizy danych, między innymi arkusz kalkulacyjny Excel, którego źródłem danych mogą być nie tylko dane w arkuszach, ale również pochodzące z kostek OLAP, czy też modeli PowerPivot. Kolejnym rozwiązaniem jest PerformancePoint Services. Narzędzie to umożliwia tworzenie rozbudowanych raportów i analiz z inteligentnymi filtrami, kokpitów menadżerskich, zawierających między innymi karty wyników i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Korzystając z SQL Server Reporting Services będziemy mieli do dyspozycji serwer raportów, narzędzia do tworzenia i modyfikacji tych raportów — między innymi Report Builder, rozbudowane o Report Parts i Report Alerts, a także nowoczesne rozwiązanie do wizualizacji danych w modelu Business Intelligence Semantic Model (BISM), czyli PowerView. Wszystkie te narzędzia doskonale wzajemnie się uzupełniają, a ich konsolidacja w jednym centralnym miejscu, czyli na platformie SharePoint, znacznie upraszcza gromadzenie i analizę danych, co przyspiesza podejmowanie decyzji biznesowych. Celem szkolenia jest przygotowanie zarówno analityków jak i też programistów Business Intelligence do wydajnego korzystania z rozwiązań BI. Zakładamy, że po jego ukończeniu uczestnik zdobędzie umiejętności właściwego doboru narzędzi BI do prezentacji i analizy danych, a także będzie potrafił lepiej korzystać z możliwości platformy SharePoint.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 400
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 4 dni

Cena: 4100 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do programistów rozwiązań Business Intelligence, oraz osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów i zestawień, a także analityków pracujących bezpośrednio z danymi biznesowymi.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 11. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Platforma SharePoint
 • Wymagania dotyczące platformy SharePoint pod kontem konsolidacji rozwiązań BI
 • Wprowadzenie do rozwiązań Business Intelligence firmy Microsoft
 • Zarzadzanie dokumentami — biblioteki dokumentów
 • Typy dokumentów i konfiguracja narzędzi BI na platformie SharePoint

120 minut 300
Moduł 2

Programy pakietu Office w BI
 • Excel a Excel Services
 • Wielowymiarowe i tabelaryczne modele SQL Server Analysis Services (OLAP), jako źródła danych analitycznych
 • PivotTable i PivotChart
 • Slicery
 • Visio i Visio Services
 • Wykorzystanie Visio w BI

90 minut 300
Moduł 3

PowerPivot
 • Konfiguracja PowerPivot
 • Biblioteka PowerPivot
 • Źródła danych
 • Relacje pomiędzy tabelami
 • Wprowadzenie do języka DAX
 • Kolumny wyliczniowe i miary
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Hierarchie
 • Odświeżanie danych w arkuszach PowerPivot na platformie ShaarePoint

180 minut 400
Moduł 4

Raporty
 • Narzędzie Report Builder
 • Projektowanie raportu
 • Źródła danych
 • Tablix, tabela, macierz, lista — elementy danych na raporcie
 • Wykresy i wskaźniki
 • Pozostałe obiekty wizualne (grafiki, mapy, teksty, odnośniki)
 • Zaawansowane ustawienia raportów (parametry, sposób grupowania, filtry, wyrażenia)
 • Report part — ponowne wykorzystywanie części raportów
 • Zarządzanie raportami na platformie SharePoint
 • Subskrypcje raportów i migawki
 • Alarmy raportów (Report Alerts)

270 minut 400
Moduł 5

Wizualizacja danych przy użyciu PowerView
 • Źródła danych Business Intelligence Semantic Model (BISM)
 • Wprowadzenie do edytora wizualizacji PowerView (SQL Server Reporting Services)
 • Wizualizacja graficzna i tekstowa
 • Gotowe style
 • Filtry
 • Dodatkowe parametry raportów

120 minut 300
Moduł 6

PerformancePoint Services
 • Wprowadzenie do PPS
 • Konfiguracja i elemnty składowe
 • Biblioteka SharePoint obsługująca PerformancePoint Services
 • Dashborad Designer

60 minut 300
Moduł 7

Raporty w PerformancePoint Services
 • Obszar pracy w Dashboard Designer
 • Źródła danych
 • Analityczne raporty i wykresy
 • Innego rodzaju raporty
 • Mapa strategii
 • Publikacja w bibliotece SharePoint
 • Korzystanie z raportów (Analytic Grid, Analytic Chart)

150 minut 400
Moduł 8

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Rodzaje wskaźników (wizualizacja)
 • Budowa KPI
 • Wzorce wyliczania wartości KPI

150 minut 400
Moduł 9

Filtry
 • Fitrowanie danych analitycznych w PPS
 • Filtry w oparciu o listy
 • Filtry wykorzystujące obiekty OLAP, lub język MDX
 • Inteligentne filtry czasu, oraz filtry czasu budowane w oparciu o wyrażenia

90 minut 400
Moduł 10

Kokpity menadżerskie
 • Budowa kokpitu menadżerskiego
 • Karty wyników
 • Wykorzystanie KPI na kartach wyników
 • Wykorzystanie kart wyników i raportów analitycznych na kokpitach menadżerskich
 • Filtrowanie danych na kokpitach
 • Publikacja kokpitów w SharePoint
 • Praca z kokpitami

120 minut 400
Moduł 11

Porównanie narzędzi i dobre praktyki zarządzania i rozwoju
 • Cele rozwiązania BI
 • Porównanie aktywnych narzędzi analitycznych (Excel, PowerView, Analytic Grid w PerformancePoint Services)
 • Porównanie raportów i wizualizacji danych (Reporting Services, Raporty w PerfromancePoint Services, wizualizacje w PowerView)
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (wizualizacja w Excel, ReportingServices, PerformancePoint Services)

90 minut 400

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się