Licencje

Jako firma o statusie Large Account Reseller (LAR), Betacom S.A. ma kompetencje do obsługi klientów w zakresie dostarczania im licencji na oprogramowanie w ramach umów grupowych. Betacom S.A. dysponuje prawami do sprzedaży licencji w programach takich jak Select, Select Plus, Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription, Enrollment for Core Infrastructure (ECI) czy Enrollment for Application Platform (EAP).

Szczególną umową dotyczącą serwerów i narzędzi bazodanowych jest umowa Enrollment for Application Platform (EAP), która pozwala na standaryzację platformy aplikacyjnej Microsoft ( SQL Server 2014, BizTalk Server 2013, SharePoint 2013, Visual Studio 2013, Expression Studio 4).

Krótki przewodnik po zasadach licencjonowania serwera SQL 2014

Serwer SQL 2014 oferowany jest w trzech podstawowych, dostosowanych do indywidualnych wymagań Klientów, edycjach:

•Edycja Enterprise doskonale sprawdza się w wysokowydajnych i gwarantujących ciągłą dostępność systemach OLTP oraz w dużych hurtowniach danych.

•Edycja Business Intelligence pozwala tworzyć średniej wielkości systemy BI.

•Edycja Standard zapewnia podstawowe funkcje serwera OLTP i/lub DW, plus usługi raportowania i analityczne.

Powyższe trzy edycje są dostępne w ramach spójnego modelu w zakresie funkcjonalności i zasad licencjonowania. Edycja Enterprise zawiera wszystkie dostępne funkcje, edycja Business Intelligence zawiera najważniejsze funkcje z zakresu BI, edycja Standard zawiera podstawowe funkcje serwera SQL Server 2014.

Specjalnymi edycjami serwera SQL 2012 są:

•Dostępna tylko w ramach umowy SPLA (Microsoft Services Provider License Agreement) edycja Web.

•Darmowe edycje Express, LocalDB oraz Compact.

•Przeznaczona dla programistów bazodanowych edycja Developer.

Informacje na temat poszczególnych edycji serwera SQL 2014 oraz kanałów dystrybucyjnych podsumowują poniższe, pochodzące z przewodnika Microsoft SQL Server 2014 Licensing Guide, grafiki.

Licencje

Tryby licencjonowania

Serwer SQL 2014 licencjonowany jest w dwóch trybach:

•W trybie Server+CAL, serwer SQL oraz wszyscy jego użytkownicy, muszą posiadać odpowiednią licencję. W tym, pozwalającym obniżyć początkowy koszt zakupu licencji trybie, można licencjonować edycje Business Intelligence oraz Standard.

•Tryb Core-based wymaga wykupienia licencji na logiczne procesory komputera, na którym działa serwer SQL 2014 lub dowolna usługa tego serwera (np. Reporting Services). W tym trybie można licencjonować edycje Enterprise oraz Standard.

Tryb Server+CAL

W tym trybie wymagane jest wykupienie:

•Licencji na serwer SQL 2014. Licencja to pozwala na uruchomienie dowolnej liczby instancji serwera SQL 2014 lub jego komponentów w środowisku tego samego systemu operacyjnego (fizycznego lub wirtualnego).

•Licencji CAL na każde urządzenie (Device CAL) i/lub dla każdego użytkownika (User CAL) korzystającego z serwera SQL 2014 lub dowolnego jego komponentu.

Tryb Core-based

W tym trybie liczba użytkowników serwera SQL 2014 nie jest w żaden sposób limitowana — dotyczy to zarówno użytkowników, jak i urządzeń, na których zainstalowane są programy klienckie. Tryb Core-based jest jedynym dostępnym w przypadkach, w których klienci łączący się z serwerem SQL 2014 (bezpośrednio lub pośrednio) nie mogą być w prosty sposób policzeni.

Aby obliczyć wymaganą liczbę licencji Per Core należy:

1.Policzyć logiczne procesory komputera, na którym zainstalowany jest serwer SQL 2014.

2.Przemnożyć otrzymaną liczbę przez zależny od typu procesora współczynnik. Dla procesorów jednordzeniowych wynosi on 4, dla procesorów dwurdzeniowych 2, dla sześciordzeniowych procesorów AMD z serii 31,41,42,41 oraz 62 wartość tego współczynnika wynosi 0,75. Dla pozostałych procesorów wartość współczynnika wynosi 1.

Zmiany w zasadach licencjonowania

W porównaniu z zasadami licencjonowania serwera SQL Server 2012 zaszły dwie ważne zmiany:

•Do wersji SQL Server 2014 log shipping, mirroring a nawet usługa klastrowania zezwalały na zainstalowanie nielicencjonowanego, pasywnego serwera SQL Server, pod warunkiem, że serwer ten nie świadczył usług użytkownikom przez więcej niż 28 dni. Teraz wymaga on wykupienia licencji software assurance (SA).

•Fizyczny serwer wymaga wykupienia licencji na wszelkie rdzenie.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące licencjonowania serwera SQL Server, prosimy o kontakt.