Nowe funkcje serwera SQL 2012 z perspektywy programisty

Opis

Celem szkolenia jest przygotowanie programistów bazodanowych do pełnego wykorzystania możliwości serwera SQL 2012, począwszy od pracy z odpowiednimi narzędziami programistycznymi, poprzez pisanie i optymalizację kodu T-SQL, oprogramowanie dostępu do nierelacyjnych typów danych i pisanie kodu SQLCLR, na wykorzystaniu sprawdzonych wzorców projektowych kończąc. Opracowując to szkolenie kierowaliśmy się wieloletnim doświadczeniem, najlepszymi praktykami programistycznymi, oraz wypróbowanymi w praktyce sposobami ich zastosowania w projektach bazodanowych. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwala w pełni wykorzystać w aplikacji bazodanowej rozbudowane możliwości serwera SQL 2012.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 400
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 2 dni

Cena: 2800 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do programistów baz danych oraz osób, które mają doświadczenie w pracy z poprzednimi wersjami serwera SQL, a chcą poznać nowe funkcje serwera SQL 2012. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia aplikacji bazodanowych w oparciu o różne edycje serwera SQL 2012.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 8. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Narzędzia programistyczne
 • Konsola SQL Server Management Studio versus SQL Server Data Tools
 • Programowanie w trybie online
 • Projekty bazodanowe
 • Wersjonowanie kodu źródłowego
 • Debuggowanie procedur składowanych i funkcji
 • Porównywanie wersji i synchronizacja zmian
 • Refaktoryzacja kodu T-SQL
 • Publikowanie projektów i obiektów bazodanowych
 • Funkcja Data-Tier Applications

120 minut 300
Moduł 2

Nowe elementy języka T-SQL
 • Nowe funkcje systemowe
 • Stronicowanie wierszy
 • Klauzula OVER (funkcje rankingu, grupujące i analityczne, grupowanie, porządkowanie i wybieranie wierszy)
 • Sekwencje
 • Odczytywanie metadanych
 • Instrukcja THROW

180 minut 400
Moduł 3

Nierelacyjne typy danych
 • Nowe obiekty i metody danych przestrzennych
 • Ulepszenia indeksów przestrzennych
 • Nowe funkcje zintegrowanej usługi wyszukiwania pełnotekstowego
 • Wielojęzyczność i różnorodność typów dokumentów indeksowanych pełnotekstowo
 • Tabele plikowe (FileTable)
 • Wyszukiwanie na podstawie atrybutów
 • Wyszukiwanie semantyczne

120 minut 400
Moduł 4

Integracja z platformą CLR
 • Serwer SQL jako host kodu CLR
 • Systemowe obiekty CLR
 • Obiekty CLR użytkownika (funkcje skalarne i tabelaryczne, procedury składowane, wyzwalacze DML i DDL, typy użytkownika, funkcje grupujące)
 • T-SQL czy SQLCLR?
 • Nowy typ projektu bazodanowego SSDT
 • Ulepszenia platformy EF (wsparcie nowych typów danych, ulepszone diagramy, wsparcie nowych obiektów)
 • Wsparcie dla podejścia „Najpierw kod”

120 minut 400
Moduł 5

Testowanie aplikacji
 • Testy jednostkowe (Visual Studio 2010)
 • Narzędzie Distributed Replay Utility (komponenty, przebieg testów, testy zgodności i wydajności versus testy obciążeniowe)

60 minut 400
Moduł 6

Sporadycznie połączone aplikacje
 • Porównanie serwera SQL Express Local Database Runtime z serwerem SQL Compact i SQL Express
 • Serwer SQL Express Local Database Runtime (instalacja i konfiguracja, tworzenie i podłączanie baz danych, zarządzanie bazami danych)

60 minut 400
Moduł 7

Ulepszenia technologii DAC
 • Technologia DAC (Data-Tier Applications)
 • Usprawniona aktualizacja
 • Wsparcie nowych typów danych
 • Import i eksport danych
 • Integracja z usługą SQL Azure

30 minut 400
Moduł 8

SQL Server StreamInsight 1.2
 • Architektura CEP (Complex Event Processing)
 • Budowa i działanie serwera StreamInsight
 • Ulepszenia wersji 1.2 serwera StreamInsight
 • Obserwowalne i wyliczalne kolekcje .NET

30 minut 400

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się