Programowanie serwera SQL

Rejestracja zamknięta

Opis

Programowanie serwera SQL firmy Microsoft w wersji 2005 lub nowszej nie sprowadza się do pisania skryptów języka T-SQL tworzących widoki czy procedury składowane — serwer SQL nie tylko umożliwia przechowywanie i zarządzanie nierelacyjnymi typami danych, ale również jest uniwersalnym środowiskiem programistycznym. Oprócz integracji ze wspólnym środowiskiem uruchomieniowym CLR serwer SQL został wyposażony we własne mechanizmy zarządzania danymi, takie jak pozwalający tworzyć aplikacje zorientowane na usługi (SOA) Service Broker, czy umożlwiające budowanie rozproszonych, sporadycznie połączonych systemów edycje SQL Compact i SQL Express Local Database Runtime. Celem szkolenia jest przygotowanie programistów bazodanowych do pełnego wykorzystania możliwości serwera SQL, począwszy od pracy z odpowiednimi narzędziami programistycznymi, poprzez pisanie i optymalizację kodu T-SQL, oprogramowanie dostępu do nierelacyjnych typów danych i pisanie kodu SQLCLR, na organizacji i zarządzaniu projektami kończąc. Opracowując to szkolenie kierowaliśmy się sprawdzonymi wzorcami i najlepszymi praktykami programistycznymi, oraz wypróbowanymi w praktyce sposobami ich zastosowania w projektach bazodanowych. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwala uniknąć typowych błędów, prowadzących do wydłużenia czasu trwania projektu i uzyskania nieoptymalnych wyników końcowych.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 300
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 5 dni

Cena: 5000 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do programistów baz danych oraz osób, które chcą poznać budowę i działanie serwera SQL. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego tworzenia aplikacji bazodanowych w oparciu o różne edycje serwera SQL. Szkolenie dostępne jest w trzech wersjach, poświęconych serwerom SQL 2005, 2008 i 2008 R2 oraz 2012.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 16. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Narzędzia programistyczne
 • Konsola SQL Server Management Studio versus SQL Server Data Tools
 • Projekty bazodanowe (SQLCLR) Visual Studio 2010
 • Programowanie w trybie online
 • Projekty bazodanowe
 • Wersjonowanie kodu źródłowego
 • Debuggowanie procedur składowanych i funkcji
 • Porównywanie wersji i synchronizacja zmian
 • Refaktoryzacja kodu T-SQL
 • Testy jednostkowe
 • Publikowanie projektów i obiektów bazodanowych
 • Funkcja Data-Tier Applications

90 minut 300
Moduł 2

Błyskawiczny kurs języka T-SQL
 • Relacyjny model baz danych
 • Standardy języka SQL
 • Instrukcja SELECT, NULL i logika trójwartościowa
 • Łączenie tabel i wyników zapytań
 • Grupowanie wierszy
 • Podzapytania
 • Instrukcje INSERT, UPDATE, DELETE oraz MERGE
 • Transakcje i współbieżność
 • Instrukcje CREATE, ALTER i DROP

150 minut 200
Moduł 3

Projektowanie i tworzenie tabel
 • Logiczny model baz danych (encje i relacje)
 • Fizyczny model baz danych (typy danych, tabele i indeksy)
 • Kolumny wyliczeniowe
 • Partycjonowanie
 • Deklaratywne sprawdzanie spójności danych (ograniczenia)
 • Przechowywanie i przetwarzanie wierszy przez serwer SQL

120 minut 300
Moduł 4

Strategie indeksowania
 • Sterty i drzewa zrównoważone
 • Budowa i działanie indeksów
 • Zalecenia dotyczące indeksów zgrupowanych
 • Strategie projektowania i tworzenia efektywnych indeksów
 • Indeksy filtrowane

270 minut 300
Moduł 5

Nierelacyjne typy danych
 • Dane przestrzenne (geometryczne i geograficzne)
 • Indeksy przestrzenne
 • Dane hierarchiczne
 • Dokumenty XML (typ danych XML, kolekcje schematów XSD, języki XPath i XQuery, klauzula FOR XML, metody typu danych XML)
 • Indeksy XML
 • Wydajne przetwarzanie danych XML

210 minut 400
Moduł 6

Duże obiekty binarne i usługa wyszukiwania pełnotekstowego
 • Atrybut FILESTREAM
 • Budowa i działanie zintegrowanej usługi wyszukiwania pełnotekstowego (iFTS)
 • Indeksy pełnotekstowe i ich składniki
 • Wielojęzyczność i różnorodność typów dokumentów indeksowanych pełnotekstowo
 • Tabele plikowe (FileTable)
 • Wyszukiwanie na podstawie atrybutów
 • Wyszukiwanie semantyczne

120 minut 400
Moduł 7

Integracja z platformą CLR
 • Serwer SQL jako host kodu CLR
 • Systemowe obiekty CLR
 • Obiekty CLR użytkownika (funkcje skalarne i tabelaryczne, procedury składowane, wyzwalacze DML i DDL, typy użytkownika, funkcje grupujące)
 • T-SQL czy SQLCLR?

120 minut 300
Moduł 8

Architektura zorientowana na usługi i programowanie http
 • Service Broker i architektura SOA (komunikaty, kontrakty, kolejki, usługi i trasy)
 • Programowanie usługi Service Broker (konwersacje, wysyłanie i odbieranie komunikatów, bezpieczeństwo)
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Service Brocker
 • Usługi WWW a architektura REST
 • ADO.NET Data Services

60 minut 400
Moduł 9

Sporadycznie połączone aplikacje
 • Serwer SQL Compact Edition (narzędzia, funkcje i ograniczenia, programowanie, dystrybucja),
 • Synchronizacja baz danych (samodzielne śledzenie zmian, replikacja scalana, Sync Services, synchronizacja z wykorzystaniem mechanizmu śledzenia zmian)
 • Serwer SQL Express Local Database Runtime (instalacja i konfiguracja, tworzenie i podłączanie baz danych, zarządzanie bazami danych)

60 minut 300
Moduł 10

Tworzenie efektywnych zapytań przy użyciu rozszerzeń języka T-SQL
 • Typy danych i konwersja między nimi
 • Funkcje systemowe
 • Konstruktor wierszy
 • Parametry tabelaryczne
 • Wyrażenia tabelaryczne (CTE)
 • Stronicowanie wierszy
 • Klauzula GROUPING SETS
 • Klauzula OVER (funkcje rankingu, grupujące i analityczne, grupowanie, porządkowanie i wybieranie wierszy)
 • Wzorzec „N wierszy dla grupy”
 • Sekwencje
 • Instrukcja MERGE

150 minut 400
Moduł 11

Obiekty proceduralne
 • Widoki
 • Procedury składowane
 • Wyzwalacze DML i DDL
 • Funkcje skalarne i tabelaryczne
 • Odczytywanie metadanych
 • Strukturalna obsługa wyjątków
 • Najczęstsze błędy i sposoby ich naprawienia
 • Zmiana kontekstu wykonania
 • Podpisywanie cyfrowe modułów kodu

90 minut 300
Moduł 12

Funkcje kryptograficzne serwera SQL
 • Zastosowanie algorytmów symetrycznych i asymetrycznych
 • Zarządzanie kluczami kryptograficznymi przez serwer SQL
 • Generowanie, archiwizacja i odtwarzanie kluczy
 • Podpisy cyfrowe (sprawdzanie autentyczności danych)
 • Szyfrogramy (szyfrowanie danych, przeszukiwanie szyfrogramów)

60 minut 300
Moduł 13

Wykonywanie zapytań przez serwer SQL
 • Przetwarzania żądań przez serwer SQL
 • Odczytywanie planów wykonania
 • Analiza planów wykonania (operatory skanowania i przeszukiwania, złączenia i Unie, agregacje, podzapytania, paralelizm)

90 minut 400
Moduł 14

Optymalizator zapytań
 • Jak działa optymalizator zapytań? (generowanie planów kandydujących, wybór planów, ocena kosztów)
 • Statystyki (automatyczne generowanie i aktualizacja statystyk, nieadekwatne statystki, samodzielne tworzenie i aktualizacja statystyk)
 • Dyrektywy optymalizatora
 • Wytyczne planów (Plan Guides)

90 minut 400
Moduł 15

Buforowanie i rekompilacja planów wykonania
 • Buforowanie planów wykonania przez serwer SQL
 • Budowa i działanie bufora procedur
 • Analiza buforowanych planów
 • Zarządzanie buforem procedur
 • Powody automatycznej rekompilacji planów
 • Stabilizacja planów
 • Wymuszanie rekompilacji wybranych planów

60 minut 400
Moduł 16

Transakcje i współbieżność — mechanizmy blokowania i wersjonowania serwera SQL
 • Budowa i działanie mechanizmu blokowania zasobów
 • Poziomy izolowania transakcji
 • Zagnieżdżanie transakcji
 • Transakcje rozproszone
 • Zarządzanie blokadami
 • Eskalacja blokad przez serwer SQL
 • Budowa i działanie mechanizmu wersjonowania wierszy
 • Zarządzanie magazynem wersji

60 minut 300

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się