Rozwiązania Business Intelligence

Opis

Na rynku dostępnych jest mnóstwo rozwiązań BI, ich oferta obejmuje zarówno gotowe aplikacje, jak i systemy dostosowywane do indywidulnych potrzeb. Różnią się one nie tylko możliwościami, funkcjonalnością i łatwością wdrożenia i pracy z nimi, ale również ceną, wydajnością i skalowalnością. W tej sytuacji wybór najlepszego rozwiązania, strategiczna decyzja, od której może zależeć rozwój firmy, jest skomplikowanym i wymagającym dogłębnej analizy zadaniem. Celem szkolenia jest zaprezentowanie sprawdzonych, uniwersalnych a jednocześnie pozwalających na pełne dostosowanie do Państwa potrzeb technologii BI firmy Microsoft. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane firmom korzystającym już z pakietu Office i serwera SQL Server — w ich wypadku możliwe jest wykorzystanie posiadanych licencji i pełne wykorzystanie możliwości tych aplikacji w ramach tworzonego systemu Business Intelligence.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 200
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 2 dni

Cena: 3000 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej każdego szczebla, oraz użytkowników biznesowych, w tym analityków biznesowych. Jego uczestnicy zapoznają się z najnowszymi technologiami BI firmy Microsoft, w szczególności z możliwościami efektywnego wykorzystania serwera SQL Server w roli serwera bazodanowego, hurtowni danych i serwera analitycznego, z nową funkcją serwera analitycznego SSAS umożliwiającą budowanie modelów tabularycznych, z funkcjami EIM (Enterprise Information Management) serwera SQL Server 2012, z usługą raportowania tego serwera, jak również z dodatkowymi możliwościami pakietu Office (w szczególności dodatkami BI arkusza Excel) oraz sposobami konsolidacji systemu BI oferowanymi przez serwer SharePoint. Wyjątkową cechą tego szkolenia jest to, że nie koncentruje się ono na szczegółach technicznych i implementacyjnych, a na przedstawieniu wartości biznesowej, jaką firma może zyskać decydując się na wdrożenie omawianego rozwiązania.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 5. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Wprowadzenie do systemów BI
 • Historia systemów wspomagania decyzji
 • Porównanie modeli i koncepcji rozwiązań BI
 • Pokaz podsumowujący — rola systemu BI w procesie wspomagania decyzji

90 minut 200
Moduł 2

Hurtownie i źródła danych
 • Dane operacyjne i ich charakterystyka
 • Konsolidacja źródeł danych
 • Ocena i poprawa jakości danych
 • Rola centralnej hurtowni danych w systemie BI
 • Pokaz podsumowujący — budowa i działanie hurtowni danych

180 minut 300
Moduł 3

Modele danych
 • Modele biznesowe jako warstwa abstrakcji danych
 • Zasada „Jednej wersji prawdy” w teorii i praktyce
 • Cechy funkcjonalnego i łatwego w użyciu modelu danych
 • Pokaz podsumowujący — porównanie dwóch typów modelów danych: wielowymiarowego i tabularycznego

180 minut 300
Moduł 4

Narzędzia klienckie
 • Raportowanie i wizualizacja danych
 • Analiza danych i rozwiązanie typu „Self-service BI”
 • Kokpity menadżerskie i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Eksploracja danych i jej zastosowania biznesowe
 • Pokaz podsumowujący — integracja technologii BI firmy Microsoft

180 minut 200
Moduł 5

Prowadzenie projektów BI
 • Specyfika projektów BI
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Sprawdzone metodyki prowadzenie projektów BI
 • Pokaz podsumowujący — cykl życia udanego projektu BI

90 minut 300

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się