Projektowanie i implementacja hurtowni danych

Opis

Centralnym ogniwem każdego systemu Business Intelligence jest hurtownia danych — to od jej projektu i implementacji zależy, czy zgromadzone dane pozwolą w prosty i wydajny sposób odpowiadać na najróżniejsze pytania biznesowe. Jako że hurtownie danych pełnią inną rolę niż bazy operacyjne (OLTP), mają tez inną strukturę, co oznacza, że utworzenie hurtowni danych wymaga innych umiejętności niż utworzenie bazy OLTP. Celem szkolenia jest przygotowanie specjalistów BI i programistów bazodanowych do prowadzenia i udziału w projektach mających na celu stworzenie hurtowni danych. Jego uczestnicy zdobędą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne z zakresu modelowania wielowymiarowego, w szczególności poznają dwie najpopularniejsze metodyki takiego modelowania — Ralpha Kimballa i Wiliama Inmona. Szkolenie koncertuje się na praktycznych aspektach modelowania wielowymiarowego, w szczególności na wskazówkach i zaleceniach dotyczących implementacji obu metodyk za pomocą technologii Microsoft.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 300
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 3 dni

Cena: 3500 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do specjalistów BI oraz programistów bazodanowych. Jego uczestnicy poznają kompletą metodykę modelowania wielowymiarowego, od definiowania wymagań biznesowych, poprzez projektowanie hurtowni danych, definiowanie wymiarów, faktów i optymalizację oraz zapewnienie skalowalności otrzymanej struktury.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 8. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Wprowadzenie do modelowania wielowymiarowego
 • Charakterystyka hurtowni danych
 • Metodyka Kimballa (Data Warehouse Development Lifecycle)
 • Metodyka Inmana
 • Hybrydowy model typu Hub and Spoke
 • Przedstawienie technologii DW firmy Microsoft

60 minut 300
Moduł 2

Cykl życia projektu DW
 • Metodyka prowadzenia projektu hurtowni danych
 • Etapy milowe projektu DW
 • Przedstawienie ścieżki technologicznej
 • Przedstawienie ścieżki danych
 • Przedstawienie ścieżki BI

60 minut 300
Moduł 3

Podstawowe techniki modelowania wielowymiarowego
 • Wprowadzenie do zasad modelowania wielowymiarowego
 • Macierz procesów biznesowych i wymiarów
 • Identyfikacja i analiza procesów biznesowych
 • Określenie szczegółowości gromadzonych faktów
 • Określenie wymiarów
 • Określenie miar opisujących fakty
 • Określanie wymagań i ograniczeń projektowych
 • Schematy gwiazdy i płatka śniegu
 • Przedstawienie tabel faktów
 • Przedstawienie tabel wymiarów
 • Ocena modelu

180 minut 300
Moduł 4

Modelowanie tabel faktów
 • Logiczna struktura tabel faktów
 • Miary addytywne, pseudo addytywne i nieaddytywne
 • Trzy typy tabel faktów: transakcyjna, okresowej migawki i kumulacyjnej migawki
 • Bezfaktowe tabele faktów
 • Fizyczna struktura tabel faktów

120 minut 300
Moduł 5

Modelowanie tabel wymiarów
 • Logiczna struktura tabel wymiarów
 • Klucze — sztuczne i naturalne
 • Zdegenerowane wymiary
 • Obsługa wartości NULL
 • Wymiar czasu
 • Hierarchie
 • Unifikacja tabel wymiarów
 • Wymiary funkcyjne
 • Wymiary śmieciowe
 • Wolno zmieniające się wymiary typu 0,1,2 i 3
 • Fizyczna struktura tabel wymiarów

180 minut 300
Moduł 6

Zaawansowane techniki modelowania tabel faktów
 • Klucze sztuczne
 • Kiedy wartość liczbowa powinna być miarą a kiedy atrybutem?
 • Tabele faktów o różnej szczegółowości
 • Łącznikowe tabele faktów
 • Tabela faktów przechowująca kursy walut
 • Zalety i wady migawkowych tabel faktów
 • Śledzenie okresów czasu
 • Sposoby drążenia szczegółowych danych
 • Obsługa niekompletnych danych

180 minut 400
Moduł 7

Zaawansowane techniki modelowania tabel wymiarów
 • Łączenie tabel wymiarów
 • Wymiary wielowartościowe i łącznikowe tabele wymiarów
 • Wolno zmieniające się wymiary pozostałych typów
 • Dynamiczne grupowanie wartości
 • Obsługa wielu stref czasowych
 • Optymalizacja hierarchii
 • Wymiary księgowe
 • Obsługa niekompletnych danych

180 minut 400
Moduł 8

Funkcje DW serwera SQL Server
 • Indeksy bitmapowe
 • Kompresja danych
 • Atrybut Sparse
 • Indeksy kolumnowe

120 minut 300

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się