Raportowanie i prezentowanie danych

Opis

Każde wdrożenie systemu DW/BI (Data Warehouse/Business Intellignence) powinno zakończyć się utworzeniem przydatnych użytkownikom biznesowym raportów, w innym wypadku wdrożenie takie trudno uznać za udane. Niestety, niekiedy projekty tego typu tworzone są pod kontem hurtowni danych a nie reportów (a więc z perspektywy specjalistów IT, a nie użytkowników biznesowych), i kończą się utworzeniem właciwie działającej, ale zupełnie bezużytecznej hurtowni danych. Ukończenie szkolenia pozwoli Państwu efektywnie pracować z narzędziami do analizy danych takimi jak Excel, Excel Services, PowerPivot, wizualizować dane przy użyciu programu PowerView, samodzielnie tworzyć raporty za pomocą usługi Reporting Services, a także budować kluczowe wskaźniki wydajności, karty wyników, czy też kokpity menadżerskie przy użyciu PerformancePoint Services.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 300
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 2 dni

Cena: 2800 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do specjalistów BI i analityków. Jego uczestnicy poznają szeroką gamę narzędzi do analizy i wizualizacji danych, nauczą się tworzyć proste i zaawansowane raporty, karty wyników oraz kokpity menadżerskie.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 11. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Wprowadzenie do raportowania w systemach DW/BI
 • Rodzaje raportów
 • Źródła danych

30 minut 300
Moduł 2

Arkusz Excel i Excel Services
 • Budowanie raportów w arkuszu Excel
 • Praca z zewnętrznymi źródłami danych
 • Tabele i wykresy przestawne

60 minut 300
Moduł 3

SQL Server Reporting Services
 • Usługa raportowania
 • Źródła danych
 • Budowa raportu
 • Właściwości raportu

90 minut 300
Moduł 4

Tworzenie zaawansowanych raportów
 • Tablix, czyli uniwersalny sposób prezentowania danych
 • Elementy graficzne (wykresy, mapy, wykresy przebiegu, wskaźniki wydajnościowe przedsiębiorstwa KPI)
 • Akywne połączenia
 • Parametryzacja raportów
 • Sortowanie i filtrowanie
 • Wydajność raportów

120 minut 400
Moduł 5

Modele raportów i Report Builder
 • Tworzenie modeli raportów
 • Raporty na podstawie modeli
 • Report Builder

30 minut 300
Moduł 6

Integracja Reporting Services z serwerem SharePoint 2010
 • Moduły (Report Parts)
 • Alerty

30 minut 300
Moduł 7

PowerPivot
 • Tworzenie źródeł danych
 • Wprowadzenie do języka DAX
 • Budowanie raportów przy użyciu PowerPivot

120 minut 300
Moduł 8

Zaawansowane raporty w PowerPivot
 • Kolumny wyliczeniowe
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Hierarchie

60 minut 400
Moduł 9

PowerView
 • Źródła danych dla PowerView (podstawy BISM)
 • Tworzenie raportów
 • Elementy graficzne wykresów
 • Filtrowanie danych

120 minut 300
Moduł 10

PerformancePoint Services
 • Usługa PerformancePoint Services
 • Źródła danych
 • Dashboard Designer
 • Karty wyników (Scorecard)
 • Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
 • Raporty
 • Kokpity menadżerskie (Dashboard)

120 minut 300
Moduł 11

Zaawansowane raporty i kokpity w PerformancePoint Services
 • KPI - opcje zaawansowane
 • Filtry i filtry inteligentne

60 minut 400

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się