Optymalizacja i rozwiązywanie problemów

Opis

Zadaniem administratora baz danych jest zapewnienie użytkownikom możliwości bezproblemowego korzystania z systemu bazodanowego. Oznacza to nie tylko zagwarantowanie dostępności tego serwera i bezpieczeństwa przechowywanych w nim danych, ale również dbanie o utrzymanie odpowiedniej wydajności całego systemu — jeżeli ta wydajność spadnie poniżej pewnej granicy, baza danych będzie de facto niedostępna dla użytkowników. Chociaż administrator rzadko ma możliwość zmiany kodu (zarówno po stronie aplikacji klienckiej jak i obiektów bazodanowych), może on nie tylko poprawić wydajność systemu bazodanowego poprzez właściwą konfigurację serwera SQL i bazy danych, utworzenie odpowiednich indeksów czy zmianę fizycznej struktury tabel, ale także wykryć i udokumentować przyczyny jego niskiej wydajności. Przygotowany przez niego raport może być wykorzystany nie tylko jako uzasadnienie konieczności rozbudowy sprzętu, ale przede wszystkim w negocjacjach z producentem oprogramowania prowadzących do usunięcia wykrytych błędów. Administrator powinien również z wyprzedzeniem wykrywać potencjalne problemy i rozwiązywać je, zanim ich skutki staną się widoczne dla użytkowników. Takie proaktywne podejście obejmuje m.in. monitorowanie wielkości plików baz danych, wykorzystanie zasobów systemowych, liczbę aktywnych użytkowników i czas wykonywania kluczowych zapytań. Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów serwerów SQL do proaktywnego monitorowania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wydajnościowych. Opracowując to specjalistyczne szkolenie kierowaliśmy się nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem administracyjnym, ale również uwagami i problemami zgłaszanymi nam przez klientów i kursantów. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwala efektywnie rozwiązywać typowe problemy i wykrywać oraz usuwać „wąskie gardła”, czyli przyczyny nieoptymalnej wydajności serwera SQL.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 400
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 4 dni

Cena: 4100 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do administratorów baz danych oraz osób, które chcą poznać mechanizmy działania serwera SQL, techniki i narzędzia monitorowania wydajności tego serwera, lub których zadaniem jest diagnozowanie pracy bądź poprawa wydajności systemu bazodanowego. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do udokumentowania działania serwera SQL, analizy rzeczywistych przyczyn pojawiających się błędów i nieoptymalnej wydajności serwera oraz sprawdzone techniki rozwiązywania tych problemów. Szkolenie dostępne jest w trzech wersjach, poświęconych serwerom SQL 2005, 2008 i 2008 R2 oraz 2012.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 11. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie laboratorium.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Wewnętrzna budowa i działanie serwera SQL
 • Architektura serwera SQL (silnik relacyjny, silnik przechowujący dane, SQLOS, warstwa protokołów sieciowych)
 • Przetwarzanie żądań (harmonogram zadań serwera SQL, wątki i robotnicy, dedykowane połączenie administracyjne)
 • Zarządzanie pamięcią (bufor danych, bufor procedur, mechanizm AWE, mechanizm Lazywriter)
 • Architektura SMP versus NUMA
 • Obserwacja pracy serwera SQL za pomocą widoków zarządczych (DMVs)
 • Zalety edycji Enterprise (w tym mechanizm Merry-Go-Round)

240 minut 400
Moduł 2

Dziennik transakcyjny
 • Budowa i działanie plików bazodanowych
 • Architektura dziennika transakcyjnego i wirtualne pliki dziennika (VLFs)
 • Analiza zawartości dziennika transakcyjnego
 • Obcinanie dziennika
 • Protokół logowania z wyprzedzeniem (WAL)
 • Mechanizm odtwarzania spójności baz danych
 • Omówienie i porównanie trybów odzyskiwania baz danych (FULL, BULK_LOGGED i SIMPLE)
 • Operacje logowane w minimalnym stopniu

90 minut 400
Moduł 3

Konfiguracja serwera i systemu operacyjnego
 • Podstawowa konfiguracja systemu operacyjnego
 • Szacowanie obciążenia (systemy OLTP i DW)
 • Wybór odpowiedniej konfiguracji sprzętowej (referencyjne architektury firmy Microsoft)
 • Konfiguracja pamięci
 • Ocena wydajności procesora (współczynniki MCR i BCR)
 • Ocena wydajności podsystemu wejścia-wyjścia
 • Wyrównanie i sformatowanie partycji

90 minut 400
Moduł 4

Serwer SQL w środowisku wirtualnym
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych
 • Diagnozowanie problemów wydajnościowych
 • Zarządzanie pamięcią (mechanizm Balloon Memory, rezerwacja pamięci, deduplikacja pamięci)
 • Zarządzanie podsystemem wejścia-wyjścia (rodzaj dysków wirtualnych, rozłożenie dysków wirtualnych, deduplikacja dysków wirtualnych)
 • Ocena wpływu wirtualizacji na wydajność

60 minut 300
Moduł 5

Konfiguracja serwera SQL
 • Wskazówki dotyczące instalacji
 • Zalecenia dotyczące konfiguracji serwera SQL
 • Baza TempDB — jej rola i działanie
 • Sposób logowania transakcji w bazie TempDB
 • Zalecenia dotyczące bazy TempDB (w tym liczby jej plików)
 • Metody efektywnego zarządzania serwerami SQL

90 minut 400
Moduł 6

Konfiguracja baz danych i mechanizmów przechowywania danych
 • Bazy systemowe
 • Dokumentacja konfiguracji baz danych
 • Zalecenia dotyczące konfiguracji baz danych
 • Przenoszenie baz danych
 • Pliki i grupy plików
 • Przenoszenie danych pomiędzy plikami
 • Zarządzanie danymi Filestream i tabelami typu plikowego
 • Migawki baz danych

120 minut 400
Moduł 7

Typy i struktury danych
 • Typy danych
 • Przechowywanie danych w wierszach (strony, zakresy, jednostki alokacji)
 • Zmiana struktury tabel
 • Atrybut Sparse
 • Partycjonowanie
 • Kompresja danych

90 minut 400
Moduł 8

Indeksy
 • Narzędzia służące do analizy budowy i działania indeksów
 • Wady i zalety przechowywania danych w stertach (Heap)
 • Budowa i działanie drzew zrównoważonych (B-tree)
 • Zalecenia dotyczące kluczy indeksów zgrupowanych (Clustered)
 • Sposoby w jakie serwer SQL odczytuje i modyfikuje indeksy, w tym mechanizm odczytów z wyprzedzeniem (Read-ahead) i wpływ podziałów strony (Page split) na wydajność
 • Metody tworzenia indeksów na kolumnach wyliczeniowych oraz indeksów filtrowanych
 • Strategia efektywnego zarzadzania indeksami polegająca na wykryciu i usunięciu nadmiarowych oraz nieużywanych indeksów, konsolidacji istniejących indeksów
 • Wykrywanie i tworzenie brakujących indeksów
 • Metody wykrywania i automatycznego zapobiegania logicznej i fizycznej fragmentacji indeksów
 • Indeksy kolumnowe
 • Zintegrowana usługa wyszukiwania pełnotekstowego (iFTS)

240 minut 400
Moduł 9

Monitorowanie pracy serwera
 • Metody oceny wydajności systemu bazodanowego
 • Narzędzia serwera SQL (PerfMon, raporty konsoli SSMS, Database Tuning Advisor, Studio monitoringu, widoki i funkcje dynamiczne, SQL Server Profiler & Trace)
 • Narzędzia dodatkowe (SQLDiag, SQL Diag Configuration Tool, Performance Analysis of Logs, RML Utilities for SQL Server, SQL Nexus, ClearTrace)
 • Metodyka analizowania oczekiwań i kolejek (mechanizm raportowania oczekiwań, typy oczekiwań i ich korelacja z kolejkami)
 • Narzędzia SQL Server 2012

240 minut 400
Moduł 10

Zarządzanie zasobami serwera
 • Monitorowanie pracy serwera SQL
 • Zarządca zasobów
 • Kontrolowanie pracy optymalizatora zapytań (statystyki, dyrektywy kompilatora, wytyczne planów — Plan Guides)
 • Buforowanie i rekompilacja planów wykonania

120 minut 400
Moduł 11

Zarządzanie współbieżnością
 • Transakcyjne przetwarzanie danych
 • Optymistyczny i pesymistyczny model współbieżności
 • Obserwacja blokad
 • Wykrywanie zakleszczeń
 • Wersjonowanie wierszy
 • Zapobieganie blokadom poprzez przełączenie bazy w tryb wersjonowania

60 minut 400

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się