Nowe funkcje serwera SQL 2012 z perspektywy administratora

Opis

Serwer SQL 2012 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej dostępności danych oraz wysokiej i przewidywalnej wydajności systemu bazodanowego, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów utrzymania CTA. Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów do uaktualnienia systemów bazodanowych do wersji 2012 serwera SQL i efektywnego zarządzania tym serwerem. Skuteczna realizacja tych zadań wymaga nie tylko opanowania narzędzi administracyjnych, ale również znajomości nowych funkcji serwera SQL 2012. Opracowując to specjalistyczne szkolenie kierowaliśmy się nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem jako administratorów, ale również uwagami i problemami zgłaszanymi nam przez klientów i kursantów. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwala samodzielnie i skutecznie przeprowadzić aktualizację serwera SQL do wersji 2012 i zarządzać wykorzystującymi ten serwer systemami bazodanowymi.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 400
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 2 dni

Cena: 2800 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do administratorów baz danych oraz osób, które pracują z wcześniejszymi wersjami serwera SQL, a chcą poznać nowe funkcjonalności wersji 2012. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego zaktualizowania baz danych do wersji 2012 i zarządzania wykorzystującym wszystkie funkcje serwera SQL 2012systemem bazodanowym.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 9. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Planowanie aktualizacji
 • Ocena korzyści biznesowych
 • Zgromadzenie danych dotyczących bieżącej konfiguracji (Microsoft Assessment and Planning Toolkit, Best Practices Analyzer)
 • Wybór strategii aktualizacji (aktualizacja w miejscu versus migracja)
 • Ocena zgodności aplikacji i bazy danych z serwerem SQL 2012
 • Przygotowanie środowiska testowego
 • Zaawansowane narzędzia i techniki testowania systemu bazodanowego (ACT Toolkit)

90 minut 300
Moduł 2

Przygotowanie środowiska produkcyjnego
 • Planowanie wydajności podsystemu wejścia-wyjścia i procesorów
 • Wybór konfiguracji sprzętowej
 • Wyrównywanie partycji
 • Wymagania serwera SQL
 • Licencjonowanie serwera SQL i wybór odpowiedniej edycji
 • Strony kodowe i porządki sortowania

60 minut 300
Moduł 3

Aktualizacja serwera SQL
 • Czynności do wykonania przed aktualizacją
 • Aktualizacja baz relacyjnych
 • Aktualizacja hurtowni danych
 • Aktualizacja baz analitycznych
 • Aktualizacja pakietów SSIS
 • Czynności do wykonania po aktualizacji

60 minut 400
Moduł 4

Migracja serwera SQL
 • Czynności do wykonania przed migracją
 • Migracja baz relacyjnych
 • Migracja hurtowni danych
 • Migracja baz analitycznych
 • Migracja pakietów SSIS
 • Czynności do wykonania po migracji

60 minut 400
Moduł 5

Klastry niezawodności infrastruktury
 • Geograficznie rozproszone klastry
 • Konfigurowalne polityki przełączania serwerów
 • Ulepszone funkcje diagnostyczne
 • Zgodność z systemem Windows Server Core
 • Wsparcie dysków NAS
 • Ulepszenia dotyczące bazy TempDB

60 minut 300
Moduł 6

Techologia Always On
 • Grupy wysokiej dostępności (architektura, topologie, konfiguracja)
 • Przełączanie baz pomiędzy grupami wysokiej dostępności (bazy typu Contained, uwierzytelnianie na poziomie baz danych)
 • Wirtualne punkty dostępowe (kompatybilność wstecz, tworzenie i konfiguracja punktów dostępowych)
 • Udostępnianie replik baz do odczytu (konfiguracja routingu, wydajne wykonywanie zapytań na replikach baz, kopie zapasowe replik baz)

180 minut 400
Moduł 7

Indeksy kolumnowe i blokowy tryb przetwarzania danych
 • Budowa i działanie indeksów kolumnowych
 • Tworzenie indeksów kolumnowych (zalecenia, wymagania, dopuszczalne typy danych)
 • Zarządzanie indeksami tabelarycznymi (przełączanie partycji)
 • Blokowy tryb przetwarzania (wymagania i ograniczenia, dyrektywa IGNORE_NONCLUSTERED_COLUMNSTORE_INDEX)

90 minut 400
Moduł 8

Ulepszone funkcje serwera SQL 2012
 • Zmiany w partycjonowaniu (zwiększony limit partycji, poprawiony sposób generowania statystyk, ulepszone narzędzia)
 • Rozszerzone zdarzenia (graficzne narzędzia do tworzenia sesji XE i analizowania zgromadzonych danych, nowe typu zdarzeń, nowe interfejsy programistyczne)

60 minut 400
Moduł 9

Nowe i ulepszone zabezpieczenia
 • Schematy domyślne ról (grup) użytkowników
 • Konfigurowalne role serwera (tworzenie i zarządzanie rolami na poziomie serwera)
 • Ulepszenia funkcji monitorowania wszystkich operacji (reagowanie na awarie, definiowanie własnych zdarzeń bezpieczeństwa, filtrowanie gromadzonych danych)

60 minut 400

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się