Nowe funkcje serwera SQL 2008/2008 R2 z perspektywy administratora

Opis

Serwer SQL 2008 nie jest jedynie tradycyjnym, zgodnym z opracowanym w latach 70. modelem relacyjnym, serwerem OLTP, ale platformą do zarządzania danymi umożliwiającą m.in. utrzymanie skalowanych i wysokodostępnych systemów bazodanowych, przechowywanie i przetwarzanie nierelacyjnych danych, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych. Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów do uaktualnienia systemów bazodanowych do wersji 2008 serwera SQL i efektywnego zarządzania tym serwerem. Skuteczna realizacja tych zadań wymaga nie tylko opanowania narzędzi administracyjnych, ale również znajomości nowych funkcji serwera SQL 2008. Opracowując to specjalistyczne szkolenie kierowaliśmy się nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem jako administratorów, ale również uwagami i problemami zgłaszanymi nam przez klientów i kursantów. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwoli uczestnikowi samodzielnie i skutecznie przeprowadzić aktualizację serwera SQL do wersji 2008 i zarządzać wykorzystującymi ten serwer systemami bazodanowymi.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 400
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 3 dni

Cena: 3500 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do administratorów baz danych oraz osób, które pracują z wcześniejszymi wersjami serwera SQL, a chcą poznać nowe funkcjonalności wersji 2008. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego zaktualizowania baz danych do wersji 2008 i zarządzania wykorzystującym wszystkie funkcje serwera SQL 2008systemem bazodanowym.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 11. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Planowanie aktualizacji
 • Ocena korzyści biznesowych
 • Zgromadzenie danych dotyczących bieżącej konfiguracji (Microsoft Assessment and Planning Toolkit, Best Practices Analyzer)
 • Wybór strategii aktualizacji (aktualizacja w miejscu versus migracja)
 • Ocena zgodności aplikacji i bazy danych z serwerem SQL 2008
 • Przygotowanie środowiska testowego
 • Zaawansowane narzędzia i techniki testowania systemu bazodanowego (ACT Toolkit)

120 minut 300
Moduł 2

Przygotowanie środowiska produkcyjnego
 • Planowanie wydajności podsystemu wejścia-wyjścia i procesorów
 • Wybór konfiguracji sprzętowej
 • Wyrównywanie partycji
 • Wymagania serwera SQL
 • Licencjonowanie serwera SQL i wybór odpowiedniej edycji
 • Strony kodowe i porządki sortowania

90 minut 300
Moduł 3

Aktualizacja serwera SQL
 • Czynności do wykonania przed aktualizacją
 • Aktualizacja baz relacyjnych
 • Aktualizacja hurtowni danych
 • Aktualizacja baz analitycznych
 • Aktualizacja pakietów SSIS
 • Czynności do wykonania po aktualizacji

60 minut 400
Moduł 4

Migracja serwera SQL
 • Czynności do wykonania przed migracją
 • Migracja baz relacyjnych
 • Migracja hurtowni danych
 • Migracja baz analitycznych
 • Migracja pakietów SSIS
 • Czynności do wykonania po migracji

60 minut 400
Moduł 5

Scentralizowana administracja
 • Serwery konfiguracji (tworzenie serwera konfiguracji, równoczesne zapytania do grupy serwerów)
 • Polityki zarządzania serwerem (architektura systemu, praca z predefiniowanymi politykami, tworzenie własnych polityk, programowe użycie i kontrolowanie polityk)
 • PowerShell (typowe zadania administracyjne realizowane za pomocą skryptów PowerShell)

120 minut 300
Moduł 6

Nowe funkcje serwera SQL 2008
 • Mechanizm śledzenia zmian CT (budowa i działanie mechanizmu CT, zarządzanie mechanizmem CT)
 • Mechanizm przechwytywania zmian CDC (budowa i działanie mechanizmu CDC, konfiguracja mechanizmu CDC, zarządzanie mechanizmem CDC)
 • Zintegrowana usługa wyszukiwania pełnotekstowego iFTS (budowa i działanie usługi iFTS, zarządzanie indeksami pełnotekstowymi)
 • Dane przestrzenne (typy Geometry i Geography, indeksy przestrzenne)
 • Obiekty o zróżnicowanych atrybutach (atrybut SPARSE, atrybut COLUMN SET)
 • Indeksy filtrowane (tworzenie i zarządzanie indeksami filtrowanymi, statystyki filtrowane)

210 minut 400
Moduł 7

Zarządzanie zasobami i monitorowanie pracy serwera
 • Dzienniki serwera SQL
 • Narzędzie SQLdiag
 • Monitor aktywności
 • Zarządca zasobów (budowa i działanie, konfiguracja, monitorowanie pracy zarządcy zasobów)
 • Rozszerzone zdarzenia (budowa i działanie, odbiorcy rozszerzonych zdarzeń, tworzenie sesji XE, analizowanie zgromadzonych danych)

120 minut 400
Moduł 8

Monitorowanie wydajności
 • Studio monitoringu
 • Baza MDW
 • Zbieranie danych za pomocą kolektorów (śledzenie błędów, predefiniowani kolektorzy danych, tworzenie własnych kolektorów danych)
 • Analiza danych (predefiniowane raporty, tworzenie własnych raportów)

90 minut 400
Moduł 9

Nowe i ulepszone zabezpieczenia
 • Model bezpieczeństwa serwera SQL 2008
 • Zmiany dotyczące uwierzytelniania za pomocą protokołu Kerberos
 • Funkcje kryptograficzne serwera SQL 2008 (dostawcy, w tym dostawcy zewnętrzni, usług kryptograficznych, zarządzanie kluczami, szyfrowanie baz danych)
 • Monitorowanie aktywności użytkowników i wykrywanie włamań (dzienniki serwera SQL, pliki śledzenia, funkcja monitorowania wszystkich operacji)

90 minut 400
Moduł 10

Funkcje związane ze skalowalnością systemu bazodanowego
 • Kompresja danych (kompresja wierszy, kompresja stron)
 • Partycjonowanie tabel (tworzenie i zarządzanie partycjami, konfiguracja eskalacji blokad)
 • Zmiany dotyczące optymalizatora zapytań (dyrektywy OPTIMIZE FOR, FORCESEEK i OPTIMIZE FOR, wytyczne planów — Plan Guides, utrwalanie planów wykonania, indeksy bitmapowe i optymalizacja Start Join)

60 minut 400
Moduł 11

Funkcje związane z dostępnością serwera i baz danych
 • Dodawanie procesorów online
 • Kompresja kopii zapasowych
 • Ulepszone podwajanie baz danych (Mirroring)
 • Zmiany narzędzia DBCC
 • Ulepszone klastry niezawodności infrastruktury
 • Replikacja P2P

60 minut 300

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się