Administracja serwerem SQL

Opis

Administracja serwerem SQL firmy Microsoft, niezależnie od wybranej edycji, nie sprowadza się do jego instalacji i regularnego tworzenia kopii zapasowych — chociaż wyjątkową cechą tego serwera są jego zdolność do automatycznego reagowania na zaistniałe sytuacje i poprawne działanie w domyślnej konfiguracji, tylko opieka doświadczonego administratora może zapewnić maksymalną wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo systemu bazodanowego. Celem szkolenia jest przygotowanie administratorów (w tym „przypadkowych” administratorów, czyli osób którym tego typu obowiązki zostały zlecone) do zarządzania serwerem SQL. Efektywne zarządzanie serwerem SQL wymaga znajomości podstawowych mechanizmów działania tego serwera, jego najważniejszych funkcji oraz umiejętności pracy z narzędziami administracyjnymi. Opracowując to przekrojowe szkolenie kierowaliśmy się nie tylko naszym wieloletnim doświadczeniem administracyjnym, ale również uwagami i problemami zgłaszanymi nam przez klientów i kursantów. W efekcie powstało szkolenie, którego ukończenie pozwala samodzielnie i skutecznie zarządzać serwerem SQL, właściwie reagować w krytycznych momentach i z wyprzedzeniem zapobiegać problemom.

Opcje

 • Poziom szkolenia: 300
 • Data rozpoczęcia: Do uzgodnienia
 • Czas trwania: 5 dni

Cena: 5000 zł

 • Szkolenie otwarte
 • U Klienta
 • Na sprzęcie Klienta

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do administratorów baz danych oraz osób, które chcą poznać budowę i działanie serwera SQL. Jego uczestnicy opanują praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego zarzadzania serwerem SQL, czy to edycji Express, czy Enterprise. Szkolenie dostępne jest w trzech wersjach, poświęconych serwerom SQL 2005, 2008 i 2008 R2 oraz 2012.

Plan

Podstawę szkolenia tworzy 13. modułów. Ponieważ szkolenie to, tak samo jak pozostałe organizowane przez nas kursy, prowadzone jest na podstawie opracowanych przez naszych trenerów materiałów autorskich, plan jego realizacji może być dostosowany do indywidulanych potrzeb uczestników. Zachęcamy Państwa nie tylko do wyboru modułów, ale również do przesyłania dodatkowych sugestii i zadawania konkretnych pytań, na które odpowiedzi będą Państwo chcieli otrzymać podczas szkolenia. Wyjątkową cechą naszych szkoleń, w tym prezentowanego szkolenia, jest ograniczenie czasu na wykonywanie po każdym module laboratoriów na rzecz wykonywanych wspólnie z trenerem ćwiczeń i demonstracji. W ten sposób możemy w krótszym czasie przekazać Państwu znacznie więcej praktycznych informacji i wskazówek, co więcej możemy skoncentrować się na omawianiu rzeczywiście interesujących Państwa zagadnień. Żeby nie pozbawiać jednak Państwa możliwości samodzielnego przećwiczenia omawianego materiału, każdy dzień szkolenia zakończy się mniej więcej godzinnym laboratorium, w trakcie którego będą Państwo mogli wykonać wybrane przez siebie ćwiczenia.

Plan kursu

Czas trwania: Poziom:
Moduł 1

Instalacja serwera SQL
 • Ocena wymagań biznesowych
 • Planowanie wydajności podsystemu wejścia-wyjścia i procesorów
 • Wybór konfiguracji sprzętowej
 • Wyrównywanie partycji
 • Wymagania sprzętowe i programowe serwera SQL
 • Licencjonowanie serwera SQL i wybór odpowiedniej edycji
 • Strony kodowe i porządki sortowania
 • Instalacja i jej ocena

90 minut 300
Moduł 2

Aktualizacja serwera SQL
 • Przygotowanie aktualizacji systemu bazodanowego
 • Ocena kompatybilności baz i aplikacji klienckich z docelową wersją serwera SQL
 • Strategie aktualizacji
 • Czynności do wykonania po aktualizacji

60 minut 300
Moduł 3

Architektura i konfiguracja serwera SQL
 • Budowa i działanie serwera SQL
 • SQLOS
 • Zarządzanie pamięcią
 • Zarządzanie żądaniami
 • Logowanie i odtwarzanie transakcji
 • Obserwacja działania serwera SQL za pomocą widoków systemowych i widoków zarządczych (DMV)
 • Konfiguracja i zarządzanie bazą TempDB
 • Konfiguracja serwera SQL

150 minut 400
Moduł 4

Bazy i formaty przechowywania danych
 • Bazy systemowe
 • Konfiguracja baz danych
 • Pliki i grupy plików
 • Atrybut Filestream
 • Tabele typu plikowego
 • Strony i zakresy
 • Migawki baz danych

90 minut 400
Moduł 5

Struktury danych
 • Typy danych
 • Wiersze i tabele
 • Atrybut Sparse
 • Partycjonowanie tabel i indeksów
 • Kompresja danych

60 minut 300
Moduł 6

Strategie indeksowania
 • Sterty i drzewa zrównoważone
 • Zalecenia dotyczące indeksów zgrupowanych
 • Strategie projektowania i tworzenia efektywnych indeksów
 • Metody wykrywania i zapobiegania logicznej i fizycznej fragmentacji indeksów
 • Metody wykrywania brakujących i nieużywanych indeksów
 • Indeksy filtrowane

180 minut 400
Moduł 7

Zapobieganie utracie danych
 • Strategie odtwarzania baz danych z kopii zapasowych
 • Tworzenie kopii zapasowych baz użytkownika
 • Odtwarzanie baz użytkownika
 • Odtwarzanie baz z określonego czasu
 • Odtwarzanie pojedynczych stron
 • Odtwarzanie baz online
 • Odtwarzanie baz z migawki
 • Tworzenie i odtwarzanie kopii baz systemowych
 • Sprawdzanie spójności danych i diagnozowanie uszkodzeń
 • Naprawianie uszkodzonych baz danych

240 minut 400
Moduł 8

Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Model bezpieczeństwa serwera SQL
 • Zabezpieczenia na poziomie systemu Windows
 • Zabezpieczenia na poziomie instancji
 • Zabezpieczenia na poziomie bazy danych
 • Zabezpieczenia na poziomie programu klienckiego
 • Zabezpieczenia na poziomie danych
 • Audyty bezpieczeństwa

180 minut 300
Moduł 9

Zarządzanie zasobami serwera i bazami danych
 • Monitorowanie pracy serwera SQL
 • Zarządca zasobów (edycja Enterprise)
 • Kontrolowanie pracy optymalizatora zapytań (statystyki, dyrektywy kompilatora, Wytyczne planów — Plan Guides)
 • Buforowanie i rekompilacja planów wykonania
 • Współbieżność — zarządzanie blokadami i wersjami wierszy

120 minut 400
Moduł 10

Monitorowanie pracy serwera i rozwiązywanie problemów
 • Metodyka oceny wydajności systemu bazodanowego
 • Typy oczekiwań serwera SQL
 • Wykrywanie wąskich gardeł
 • Narzędzia serwera SQL (PerfMon, raporty konsoli SSMS, Database Tuning Advisor, Studio monitoringu, widoki i funkcje dynamiczne, SQL Server Profiler & Trace, mechanizm Extended Events)
 • Narzędzia dodatkowe (SQLDiag, SQL Diag Configuration Tool, Performance Analysis of Logs, SQL Nexus)

210 minut 400
Moduł 11

Automatyzacja zadań administracyjnych
 • Usługa SQL Server Agent i zarządzane przez nią obiekty
 • Alarmy
 • Plany utrzymania baz danych
 • Techniki scentralizowanej administracji
 • Polityki zarządzania serwerem SQL
 • Skrypty T-SQL (Sys2 DMV, SQL Server Maintenance Solution, DBCC CHECKDB for Very Large Databases)
 • PowerShell

120 minut 300
Moduł 12

Wysoka dostępność
 • Zapobieganie skutkom awarii
 • Umowa SLA
 • Klastry niezawodności infrastruktury
 • Log Shipping
 • Podwajanie baz danych (Database Mirroring)
 • Technologia Always On

90 minut 300
Moduł 13

Wprowadzenie do replikacji
 • Role serwerów SQL w replikacji
 • Komponenty mechanizmu replikacji
 • Typy replikacji
 • Agenci replikacji
 • Tworzenie i zarzadzanie publikacjami i subskrypcjami
 • Monitorowanie replikacji

90 minut 300
Moduł 14

Import i eksport danych
 • Proces ETL
 • Narzędzia i kreatory konsoli SSMS
 • Narzędzia masowego importu/eksportu danych
 • Wprowadzenie do usługi SSIS
 • Profilowanie danych
 • Tworzenie i zarządzanie pakietami SSIS

120 minut 300

Formularz

Zadaj pytanie do szkolenia

Zarejestruj się